Naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego

Firma PTU ETRA posiadając stosowne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego zajmuje się naprawami i modernizacją podestów ruchomych żurawi przenośnych, żurawi samojezdnych, suwnici dźwigników. Dodatkowo świadczymy usługi konserwacji (UTB) w skład której wchodzi prowadzenie regularnych przeglądów, smarowań, oraz prowadzenie dzienników konserwacji urządzeń, które są wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zakres prac jest naprawdę szeroki i realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywane przez osoby doświadczone i posiadające odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Na obecnym etapie większość usług jest realizowana na rzecz PGE Dystrybucja Oddział w Białymstoku ale w miarę możliwości możemy świadczyć usługi również innym klientom. Posiadamy grupę pracowników z uprawnieniami UDT do wykonywania połączeń spawanych metodą MIG/MAG i TIG oraz personel z certyfikacją UDT-CERT do planowania, wykonania, nadzorowania i kontroli zadań w zakresie produkcji spawalniczej.

 

Zakres naszych usług obejmuje:

  •  przeprowadzamy modernizację i naprawę podestów ruchomych oraz żurawi samojezdnych,
  • przeglądy i konserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego oraz  dźwigników,
  • przygotowanie UTB do odbiorów i prób odbiorowych,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji urządzenia w UDT,
  • doradztwo techniczne.